Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner; miljø-, sosial- og økonomiskbærekraft. GI har satt konkrete mål og tiltak for vårt bærekraftsarbeid og vi har tatt hensyn til alle tre dimensjonene i dette arbeidet.

Én del av GI sin bærekraftstrategi er å satse lokalt, som i vårt tilfelle er i Grenlandsområdet. Det gjør vi ved å prioritere bruk av lokale bedrifter og leveranser. Videre har vi sterkt fokus på kvalitet, fleksibilitet og å bruke materialer og løsninger med lang levetid slik at de kan gjenbrukes.

GI stiller krav

GI stiller krav til sine leverandører og øvrige samarbeidspartnere om at de også må ha et bevisst forhold til bærekraftsarbeid i sin virksomhet. Sammen jobber vi med tiltak som vi selv kan påvirke i arbeidshverdagen og som har positiv effekt.

Noen av mål- og tiltaksområdene våre er:

  • Redusere energiforbruket på våre eiendommer
  • Redusere CO2 utslipp fra våre eiendommer
  • Bruke kvalitetsmaterialer som kan gjenbrukes
  • Bruke og oppgradere til tekniske løsninger som kan redusere energiforbruket
  • Bruke leverandører som har fokus på arbeidsmiljøet i sin virksomhet og som er lærlingsbedrifter
  • Legge til rette for og oppfordre til kildesortering på byggene våre
Vi prioriterer bruk av lokale bedrifter og leveranser.

GI har signert Norsk Eiendom sine strakstiltak. Dette er en forpliktelse som hjelper oss med å jobbe mot et mer bærekraftig samfunn.

Mer informasjon om strakstiltakene her

GI ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2020 og re-sertifisert i 2024.

Start typing and press Enter to search

Start typing and press Enter to search